Styrelsen

Styrelseledamöter

Lars Nylund, ordförande
073 021 15 73
Email: lars.nylund@apelryd.se

Åse Fondahn
Maria Dahlin
Ulrica Berggren
Lennart Wiman
Per Linderbert
Axel Gustavsson

Tävlingskommittén
Andreas Gustavsson